PROFILE        CONTACT        PRESS MATERIAL        JOBS
ENGLISH       DANISH       FINNISH
Suunnittelumme tavoite on luoda uusia tilallisia kertomuksia, joissa yhdistyy materiaalien autenttisuus ja kestävyys, aistikokemukset sekä osallistavat ominaisuudet.

MASU Planningin muotoilufilosofia perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan ja kohteen ominaispiirteiden ja identiteetin ymmärtämiseen. Muotoilultaan ja ideaperustaltaan vahvat suunnitteluratkaisumme juontuvat sekä kulttuurihistorian ja kontekstin ymmärryksestä, että pohjoismaisen suunnittelun traditiosta. Työmme perustuu selkeille ideoille, jotka muodostuvat jokaisen suunnittelukohteen erityispiirteistä ja paikan luonteesta.

 

Tavoitteenamme on maisema-arkkitehtuurin keinoin luoda uusia tilallisia kertomuksia, joissa yhdistyy materiaalien autenttisuus ja kestävyys, aistikokemukset sekä osallistavat ominaisuudet. Luomme puitteita urheilulle, liikunnalle ja leikille, kuitenkaan unohtamatta rauhallisia tiloja, joista voi havainnoida ja aistia ympäristöään.

 

MASU Planning toimii maisema-arkkitehtuurin kaikilla osa-alueilla:
yleis- ja kaupunkisuunnittelusta konsepti-, strategia-, detaljisuunnitteluun ja projektijohtamiseen. Erityisosaamistamme ovat kaupunkitilat, kaupunkikehitys, erilaiset kulttuuri-instituutioiden ja asuinalueiden ympäristöt, kuten myös oppimisympäristöt kaikenikäisille.

Kestävän kehityksen periaatteet ovat sisäänrakennettu visioomme laadukkaasta maisema-arkkitehtuurista. Niin muuttuvaan ilmastoon sopeuttaminen, materiaalien elinkaariarviointi kuin taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet ovat integroitu projekteihimme. Osaamiseemme kuuluu laaja paletti työkaluja, muun muassa hulevesien käsittely, kasvillisuudentuntemus, arkkitehtuuri, muotoilu, rakennetekniikka ja laaja materiaalituntemus. Näillä valmiuksilla luomme kestäviä ja monipuolisesti käytettäviä maisema- ja kaupunkitiloja.

 

Vuosien myötä MASU Planning on tuottanut merkittäviä projekteja ja saavuttanut menestystä sekä kotimaisten että kansainvälisten kilpailuvoittojen ja tunnustusten myötä. Lisäksi teemme toimeksiantoja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille, asuntoyhtiöille ja eri rakentajatahoille.

 

MASU Planning on toiminut vuodesta 2007, perustajinaan maisema-arkkitehdit Malin Blomqvist ja Sune Oslev. Yhdessä Helsinkiin vuonna 2013 perustetun tytäryhtiön kanssa MASU Planning muodostaa kansainvälisen ja dynaamisen työryhmän, jota yhdistää intohimo laadukkaseen maisema-arkkitehtuuriin.